Clean1 minirenseanlegg

Eco Solutions AS er leveringsklare med Clean1 minirenseanlegg fra Uponor.

Clean I er et biologisk/kjemisk minirenseanlegg som kan ta imot alt avløp fra et hus eller hytte (5PE). Funksjonen bygger på satsvis renseteknikk, aktiv slamprosess og kjemisk utfelling av fosfor.
Avløpsvannet renses i satser av samme størrelse, og dermed rengjøres alle avløpssatser like effektivt.

Den biologiske renseprosessen utføres av mikroorganismer som lever i det aktive slammet.
Ved hjelp av flokkuleringsmidler renses fosforet som finnes i avløpsvannet. Når renseprosessen er avsluttet, pumpes det rensede vannet til det tenkte utløpsstedet.

Den biologiske renseprosessen utføres av mikroorganismer som lever i det aktive slammet. Ved hjelp av flokkuleringsmidler renses fosforet som finnes i avløpsvannet.
Når renseprosessen er avsluttet, pumpes det rensede vannet til det tenkte utløpsstedet.

Clean I fungerer like godt for hus som er i aktiv bruk som hytter hvor bruksfrekvensen varierer.

Har du et Clean1 anlegg fra før av og trenger service og/eller deler så kan vi bistå med dette.

Last ned brosjyre

Ta kontakt

Eco Solutions er leveringsklare med markedets beste minirenseanlegg.

Gratis befaring

Før vi gjør noe som helst må vi møtes for å se hvilken løsning som vil passe best for deg.

Fyll ut skjemaet så kontakter vi deg innen kort tid for å avtale en gratis befaring.