De beste produktene for vann og avløp

Vi har spesialisert oss på leveranser av infrastruktur for vann og avløp til hus og hytter.
Vi har erfaringen, kompetansen og produktene som sikrer et godkjent anlegg, i høy kvalitet, for ditt prosjekt. 

Vi har stort fokus på service og tilgjengelighet fra våre lagre.

Ecoflex Supra

Ecoflex Supra er isolerte pe-rør på kveil, med varmekabel, for distribusjon av kaldt forbruksvann og håndtering av avløpsvann. 

Det unike med Ecoflex Supra er nettopp fleksibiliteten, som gjør at røret tilpasser seg terrenget. 

Ecoflex Supra finnes i alle dimensjoner fra Ø32 til Ø110.

Ecoflex Supra finnes i to varianter.
Ecoflex Supra Plus, med en selvbegrensende varmekabel som kan benyttes i alle lengder, fra 1-150 meter, perfekt for stikkledninger.

Ecoflex Supra Standard har en ohmsk varmekabel som kan benyttes i lengder fra 150-700 meter. Perfekt for hovedledninger.

ECO-sew trykkavløpsstasjon

Prinsippet med trykkavløp bygger på at hvert enkelt hus eller hytte har sin egen trykkavløpsstasjon, dit alt grå- og sortvann ledes.

Dette males opp til en tyntflytende væske, og pumpes automatisk ut i ledningsnettet, som består av fleksible rør med små dimensjoner. Rørtraséene tilpasses stedets topografi, slik at terrenginngrepet blir minst mulig.

Trykkavløp kan anvendes til enkeltstående hus/hytter, eller til hele felt med felles hovedledninger, som også følger terrenget. Det kan benyttes uisolerte rør, eller isolerte rør med varmekabel.

Eco Solutions har over 20 års kompetanse med utbygging av infrastruktur for vann og avløp til hus og hyttefelt. Fra våre avdelinger i Rogaland og Gudbrandsdalen leverer vi tidsriktige produkter og tjenester over hele landet.

Clean1 minirenseanlegg

Clean I er et biologisk/kjemisk minirenseanlegg som kan ta imot alt avløp fra et hus eller hytte (5PE).

Funksjonen bygger på satsvis renseteknikk, aktiv slamprosess og kjemisk utfelling av fosfor. Avløpsvannet renses i satser av samme størrelse, og dermed rengjøres alle avløpssatser like effektivt.

Den biologiske renseprosessen utføres av mikroorganismer som lever i det aktive slammet. Ved hjelp av flokkuleringsmidler renses fosforet som finnes i avløpsvannet. Når renseprosessen er avsluttet, pumpes det rensede vannet til det tenkte utløpsstedet.

Clean I fungerer like godt for hus som er i aktiv bruk som hytter hvor bruksfrekvensen varierer.

Kontakt oss

Vi tilbyr det meste innen vann- og avløpssystemer. Kontakt oss så finner vi den beste løsningen som passer for deg. 

Be om tilbud

Gudbrandsdalen

Eco Solutions AS
Kongsvegen 1577
2635 Tretten

Ryfylke

Eco Solutions AS
Breivikvegen 47
1420 Tau