Disclaimer

The content of this message is confidential. If you have received it by mistake, please inform us by an email reply and then delete the message. It is forbidden to copy, forward, or in any way reveal the contents of this message to anyone. The integrity and security of this email cannot be guaranteed over the Internet. Therefore, the sender will not be held liable for any damage caused by the message.

Please do not print this email unless it is necessary. Every unprinted email helps the environment.

Innholdet i denne meldingen er konfidensiell. Hvis du har mottatt den ved en feiltakelse, vennligst informer oss om dette via e-post og slett deretter meldingen. Det er forbudt å kopiere, videresende eller på noen måte avsløre innholdet i denne meldingen til noen. Integriteten og sikkerheten til denne e-posten kan ikke garanteres over Internett. Derfor blir ikke avsenderen ansvarlig for skader forårsaket av meldingen.

Spar miljøet! Ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig.