Ecoflex og ECO-sew gjennom vinteren

Reduser driftskostnadene

Det er mange som nå lurer på hva de kan gjøre for å redusere driftskostnader på produkter levert av oss.

Ecoflex stikkledninger for vann og avløp kan tåle frost, men vi anbefaler ikke hyppige nedfrysninger/opptininger.
Eco-SEW trykkavløpsstasjon skal IKKE fryses ned.
Deler av utvendig vann- og avløp kan gå i dvale gjennom vinteren, forutsatt at anlegget ikke skal benyttes i lengre perioder (Minst 1 måned).

Eksempel på forbruk

I følgende eksempel er det tatt utgangspunkt i 180 frostdøgn og en strømpris på 8 kr/kWh, og at varmekabler står på 24 timer i døgnet (“verst-tenkelig-tilfelle”).

Periode på 6 månederForbrukKostnad
Varmeelement i kum*162 kWhKr. 1 296,-
Privat stikkledning for vann – 35 meter1 512 kWhKr. 12 096,-
Privat stikkledning for avløp – 30 meter1 296 kWhKr. 10 368,-
Sum2 970 kWhKr. 23 760,-
*VI ANBEFALER IKKE Å SLÅ AV VARMEELEMENT I KUM!

Slik går du frem på ditt anlegg

Avløpssystemet

I kvernpumpestasjonen er det montert pumpe og ventiler som kan ta skade ved frost.
Det er montert et eget varmeelement i kummen som sørger for å holde temperaturen over frysepunktet. Varmeelementets effekt vil variere, men typisk ligge på 40-50 W.

Vi anbefaler ikke å slå av varmeelement i kum!

La stikkledningen fryse ned

Ecoflex Supra avløpsledning kan slås av og fryses ned.
Det er viktig at man sørger for å slå av pumpeautomatikken, slik at pumpen ikke starter utilsiktet.
Før nedstengning skal man fylle rent vann slik at pumpen kjører minst 3 sykluser.
Deretter stenges stoppekranen i kummen og pumpeautomatikken deaktiveres.

Varmekabel på stikkledning avløp er koblet sammen med varmeelement i kum ved hjelp av en egen koblingsboks. Koblingsboksen er plassert i kummens koblingsrom.
For å skille varmeelement i kum og varmekabel på stikkledning, må det legges opp egen styring for hver kabel.
Monteringsanvisning for Eco-SEW finnes her…

Ta kontakt med din elektriker for å få dette utført.

Varmekabel på stikkledning avløp er i de fleste tilfeller kun styrt av en av/på bryter. Før avløpssystemet tas i bruk igjen skal varmekabel på stikkledning avløp, stå på i minimum 1-2 døgn.
Husk å åpne stoppekranen i kummen FØR pumpeautomatikken aktiveres.

Hvis man opplever problemer ifb. med idriftsettelse
SKAL servicepartner kontaktes.

Korrekt bruk av avløpet

  • Skyll kun ned det toalettet er beregnet for; bæsj, tiss og toalettpapir
  • Bruk IKKE resirkulert toalettpapir
  • Q-tips, våtservietter, fiberkluter, sanitærbind, kattesand og lignende vil kunne skade, og i verste fall stoppe kvernpumpen
  • Kjemikalier, som for eksempel frostvæske, skal ikke helles i avløpssystemet
  • Unngå mengder med olje og fett
  • Skyll ned 80-100 liter rent vann når hus/hytte forlates over lengre tid
Vannsystemet

Ecoflex Supra vannledning kan slås av og fryses ned. Før man stenger ned anlegget, skal først utvendig stoppekran stenges, resterende vann skal gå i avløpet, og så skal innvendig stoppekran stenges.

Før man begynner opptiningsprosesen skal innvendig stoppekran åpnes.

Ecoflex Supra vannledning tines opp ved å aktivere varmekabel. Ved bruk av Supra PLUS kontrollenhet skal denne stilles inn på 100%, og bryter slås på. Varmedioden over hjulet vil nå lyse så lenge kabel står på og trekker strøm.

Når vannledning er tint opp kan man velge hvilken justeringsmulighet man ønsker å benytte videre:

Termostat – Fra 0°C til 10°C. Termostat får signaler fra føler plassert ute på selve røret.
Tidsur – fra 10% til 100% (Prosenter av 30 minutter).

Dette er viktig før du begynner

Før noen av tiltakene tas i bruk, må man undersøke og beskytte eventuelle ventiler,
koblinger og lignende som ikke tåler frost, både innomhus og utomhus.
Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan holdes ansvarlig for eventuelle skader påført på utstyr og eiendom.

Hyppige nedfrysninger og/eller opptininger kan skade eller ødelegge systemene.

Det er anleggseier (hytteeier) ansvar å sørge for tilstanden på anlegget.
Vi gjør også oppmerksom på at vi kun gir råd på produkter levert av oss.
Det er anleggseiers ansvar å gjøre seg kjent med sitt system og oppsett.
Alt elektrisk arbeid SKAL utføres av autorisert elektriker.

Er du usikker, eller trenger du hjelp, kontakt din lokale rørlegger.

Vi tilbyr serviceavtale

For at produktgaranti skal gjelde stilles det krav om årlig service og forebyggende vedlikehold
utført av godkjent servicepartner.

Be om pris på serviceavtale her: eco-solutions.no/serviceavtale/ eller kontakt oss på
telefon 907 15 522

Oksafoten avløpsanlegg

På Øya Idse i Strand kommune har vi vi levert avløpsanlegg til 20 hytter. Les og se hvordan vi gjorde det.

Nordre Loreåsen

Nordre Loreåsen er et etablert hyttefelt påbegynt i 1965 bestående av 80 hytter. Se hvordan vi løste det.

Øvre Breivik Vann og Avløp

Les og se hvordan vi løser vann og avløp til hyttene i Øvre Breivik hytteområde i Sandnes kommune.

Vistenesvågen Vann og Avløp

Les om hvordan vi løste vann og avløp for 30 hytter som ligger helt ute ved Nordsjøen i Randaberg kommune.

Clean1 minirenseanlegg

Gjør hytta klar for neste generasjon

Du lurer kanskje på hvordan du kan få til et vann- og avløpsløsning til hytta? Våre løsninger er tilpasset der hensynet til naturen kan være en utfordring.

Litt om våre løsninger

Ecoflex Supra PLUS er et isolert PE rør på kveil for distribusjon av kald forbruksvann eller håndtering av trykksatt avløpsvann. Ecoflex Supra PLUS er frostsikre rør med en selvbegrensende varmekabel som kan benyttes i ALLE lengder fra 1 til 150 meter. Cellegummi isolasjon med lukkede celler sørger for minimalt varmetap og et betraktelig lavere energibehov i forhold til tilsvarende løsninger! Våre standardkveiler er 150 meter, men vi leverer også tilpassede lengder uten tilegg i prisen.  Ecoflex Supra PLUS lagerføres og har kort leveringstid!

Ecoflex Supra PLUS er et isolert PE rør på kveil for distribusjon av kald forbruksvann eller håndtering av trykksatt avløpsvann. Ecoflex Supra PLUS er frostsikre rør med en selvbegrensende varmekabel som kan benyttes i ALLE lengder fra 1 til 150 meter. Cellegummi isolasjon med lukkede celler sørger for minimalt varmetap og et betraktelig lavere energibehov i forhold til tilsvarende løsninger! Våre standardkveiler er 150 meter, men vi leverer også tilpassede lengder uten tilegg i prisen. Ecoflex Supra PLUS lagerføres og har kort leveringstid!

Ecoflex VIP er like fleksibelt som myke skumisolerte produkter, men med en diameter som er opptil 30 % mindre. Dette bidrar til enklere planlegging av lavtemperaturnettverk, gjør installasjonen mer praktisk og byggeprosessen raskere, selv i tettbygde områder.

Ecoflex VIP

Clean 1 minirenseanlegg er et biologisk/kjemisk renseanlegg som kan ta imot alt avløpsvann fra en bolig eller en fritidsbolig (5PE).

Avløpsvannet renses i satser av samme størrelse, og dermed rengjøres alle avløpssatser like effektivt. Den biologiske renseprosessen utføres av mikroorganismer som lever i det aktive slammet. 

Ved hjelp av flokkuleringsmidler renses fosforet som finnes i avløpsvannet. Når renseprosessen er avsluttet, pumpes det rensede vannet til det tenkte utløpsstedet.

Clean 2 minirenseanlegg er et biologisk/kjemisk renseanlegg som kan ta imot alt avløpsvann fra to boliger eller fritidsboliger (10PE).

Avløpsvannet renses i satser av samme størrelse, og dermed rengjøres alle avløpssatser like effektivt. Den biologiske renseprosessen utføres av mikroorganismer som lever i det aktive slammet. 

Ved hjelp av flokkuleringsmidler renses fosforet som finnes i avløpsvannet. Når renseprosessen er avsluttet, pumpes det rensede vannet til det tenkte utløpsstedet.

ECO-sew trykkavløpsstasjon er en privat pumpestasjon tilpasset nordiske forhold. Den leveres som en komplett løsning med pumpe, automatikk/alarm, nivågiver eller vipper, varmeelement, komplett ventilsett, koblingsdetaljer og dokumentasjon – klar til montering!

ECO-sew trykkavløpsstasjon er en privat pumpestasjon tilpasset nordiske forhold. Den leveres som en komplett løsning med pumpe, automatikk/alarm, nivågiver eller vipper, varmeelement, komplett ventilsett, koblingsdetaljer og dokumentasjon – klar til montering!