Oksafoten Avløpsanlegg

På øya Idse i Strand kommune er det i dag nesten 400 fritidsboliger. Øya er en fritidsperle i Rogaland med mange muligheter for små og store opplevelser.

På nordspissen av øya ligger Oksafoten hyttefelt hvor vi nå har levert avløpsanlegg til 12 eksisterende fritidsboliger. Anlegget er også dimensjonert for en fremtidig utvidelse med inntill 8 fritidsboliger.

Området er et naturskjønt og sårbart område hvor det er viktig å ta hensyn til eksisterende flora og terreng. Ved å benytte trykkavløpsystem fra Eco Solutions kan man skånsomt gå frem i terrenget med fleksible rør som sørger for problemfri drift både sommer og vinter.

Eco Solutions AS har stått for prosjektering av infrastruktur samt leveranse av nødvendig materiell. I forbindelse med prosjekteringen har vi samarbeidet med SK Langeland AS og Rycon AS.
Tor Einar Håheller AS har vært maskinentreprenør, mens Ryger Elektro AS har tatt seg av alt det elektriske.

Previous
Next

Kort om anlegget

Kunde

 

Oksafoten Renseanlegg SA

Entreprenør

Tor Einar Håheller AS

Byggetid

November 2017 til Mars 2018

Type anlegg

Trykkavløpsanlegg bygd for helårsbruk. Dimensjonert for inntill 20 fritidsboliger.

Type rør

Ecoflex Supra STANDARD benyttes til hovedledninger trykkavløp.
Ecoflex Supra PLUS benyttes som stikkledninger trykkavløp.

Type kvernpumpestasjon

Det benyttes Flygt PE630TOP med DXGM 25-11kvernpumpe. Stasjonen er isolert og frostbeskyttet med varmekabel.