Uponor Clean 1 minirenseanlegg

Uponor Clean 1 minirenseanlegg

Markedets mest driftssikre og moderne minirenseanlegg for avløpsvann fra hus og hytter.

Markedets mest energieffektive rør for vann og avløp. Benyttes i ALLE lengder fra 1 til 150 meter!

Uponor Clean 1

Minirenseanlegg for avløpsvann fra hus og hytter

Uponor Clean 1 minirenseanlegg er et separat, høygradig avløpsrenseanlegg dimensjonert for å rense avløpsvann fra boliger og fritidshus uten tilgang til offentlig avløpsnett. Minirenseanlegget er en god løsning for å rense avløp direkte på stedet. Uponor Clean 1 er et biologisk/kjemisk renseanlegg som kan ta imot alt av husholdningsavløpsvann fra en eiendom (5PE).

Funksjonen til minirenseanlegget bygger på satsvis renseteknikk, aktiv slamprosess og kjemisk utfelling av fosfor. Avløpsvannet renses i satser av samme størrelse, og dermed rengjøres alle avløpssatser like effektivt. Den biologiske renseprosessen utføres av mikroorganismer som lever i det aktive slammet. Ved hjelp av flokkuleringsmidler renses fosforet som finnes i avløpsvannet. Når renseprosessen er avsluttet, pumpes det rensede vannet til det tenkte utløpsstedet. Uponor Clean 1 fungerer både ved kontinuerlig drift og i fritidshus takket være ferieautomatikken.

Øker verdien på eiendommen

Uponor Clean 1 er egnet for både boliger og fritidsboliger. Clean 1 er markedets mest moderne og minst synlige mini-renseanlegg, og vil øke både komfort og verdi på eiendommen.

Det skal bare fungere

  • Håndterer alt avløpsvann fra en bolig eller fritidsbolig (5PE)
  • Biologisk renseprosess med kjemisk felling
  • Trygg og sikker drift med serviceavtale fra Eco Solutions AS
  • Trådløst kontrollpanel overvåker anlegget
  • Resirkuleringsprosess som holder anlegget i drift ved lengre tids fravær (feriemodus)
  • Lave driftskostnader
  • Håndterer inntil 1,1 m3/døgn
  • Meget effektiv rensing Som uten problemer oppfyller myndighetenes krav til rensning

Enkel betjening og trådløs alarm

Et trygt og stadig mer teknisk hjem krever smarte løsninger som gjør livet enklere. Uponor Clean I er markedets første minirenseanlegg som er utstyrt med trådløst alarmsystem. Systemet lar deg følge renseanleggets funksjon og status fra inne i boligen. Symbolene vil lyse opp hvis det er behov for din oppmerksomhet. Ved eventuelle alarmer vil det også være en lydalarm.

Serviceavtale fra Eco Solutions

Clean 1 minirenseanlegg skal bare fungere. Som bolig- eller hytteeier skal du ikke trenge å tenke på anlegget annet enn ved behov for tømming av slam eller påfylling av flokkuleringsmiddel. Årlig eller halvårlig forebyggende service og ettersyn tar vi oss av. Tegn en serviceavtale avtale med oss, så imøtekommer du forurensningsmyndighetene krav, og samtidig sørger for at anlegget fungerer optimalt hele året.

Velprøvd og sikker teknologi

Uponor Clean 1 har velprøvd og sikker teknologi. Minirenseanlegget er testet og sertifisert av SINTEF i henhold til standard for små avløpsrenseanlegg og godkjent for merking etter felles europeisk standard for CE-merkede renseanlegg.

Eco Solutions

Moderne tekniske løsninger for vann- og avløpsanlegg

Med over 20-års erfaring i bransjen har vi i Eco Solutions spesialisert oss på infrastruktur for vann og avløp spesielt rettet mot fritidsboliger. Fra våre lokasjoner i Rogaland og Gudbrandsdalen yter vi den beste servicen til våre kunder over hele landet. Vi lagerfører de produktene vi markedsfører, og har et effektivt logistikknettverk. Høy kunnskap blant våre ansatte bidrar til god teknisk bistand og service.

Vi gjennomfører befaringer, vi prosjekterer, dimensjonerer, beregner løsninger og priser, og vi leverer! Hele veien med fokus på kvalitet, driftssikkerhet og driftskostnader. Vi er med i hele prosessen fra planlegging til ferdig anlegg.

Våre kunder investerer i en løsning som ikke skal vises, men som bare skal fungere.

 

EcoSolutions – vi leverer!

Kontakt oss for et tilbud på Uponor Clean 1 minirenseanlegg

Eco Solutions tilbyr det meste innen vann- og avløpssystemer. Kontakt oss for en hyggelig prat og tilbud, så finner vi den beste løsningen som passer for deg. Ring 907 15 522, send e-post til post@eco-solutions.no eller fyll ut skjemaet så kontakter vi deg.

Eco Solutions AS 2018-2020 © Denne nettsiden er designet og utviklet av Dialecta Reklamebyrå