Varsel om prisjustering

Fra og med 1. januar 2019 vil våre salgspriser justeres. Prisjustering blir foretatt med bakgrunn i endring av våre kostpriser.

Nordre Loreåsen

Nordre Loreåsen er et etablert hyttefelt påbegynt i 1965 bestående av 80 hytter. Se hvordan vi løste det.

Oksafoten avløpsanlegg

På Øya Idse i Strand kumme har vi vi levert avløpsanlegg til 20 hytter. Les og se hvordan vi gjorde det.