Vi har reddet mange hus og fjøs i vinter

I vinter har vi fått mange henvendelser fra fortvilte huseiere og bønder som har fått problemer med gamle rør som har frosset, eller blitt ødelagt i kulda.

Da er vårt Ecoflex Supra PLUS-rør en glimrende løsning!

Det kan nemlig ligge utildekt oppå bakken gjennom vinteren. Isolasjonen og den smarte varmekabelen sørger for at vannet ikke fryser, og når våren kommer kan røret graves ned og bli permanent vannforsyning. Vannforsyningen er da sikret i flere generasjoner fremover.

Et bolighus i Vestre Gausdal fikk brått behov for ny vannledning da eksisterende ledning ble ødelagt på grunn av frost. Da var det en selvfølge for Arne Gunnar, i AGN Rør å kontakte oss. I løpet av en times tid var 50 meter med Ecoflex Supra PLUS levert og klargjort for montering. Ecoflex-røret ble lagt oppå bakken som en midlertidig løsning til snøen har gått og røret kan graves ned.

Den eneste “rett-ut-av-boksen” løsning

– Ecoflex-røret fra Eco Solutions er nok den eneste løsningen som fungerer «rett-ut-av-boksen» når rørledningen skal ligge utildekt i kulda. Den er fleksible og enkel å legge ut, og krever ingen ekstra isolering eller innpakking for å fungere gjennom en kald vinter. Vi har reddet mange hus og fjøs med denne løsningen, sier Arne Gunnar Noreng, AGN Rør AS.

– Bruksområdene til røret er mange, og det gir oss som rørleggere flere fordeler i en hektisk hverdag. Tilpassa lengder og enkle koblinger setter vi stor pris på! Også er det jo fint å kunne tilby kundene et moderne rør med lite varmetap og lavt stømforbruk på kabelen, avslutter Arne Gunnar Noreng.

Ecoflex Supra PLUS har mange fordeler

  • Kan kappes og brukes i alle lengder fra 1 til 150 meter
  • Moderne isolasjon bidrar til minimalt varmetap
  • Varmekabel som er lett å koble og enkel i drift
  • Les mer på eco-solutions.no/ecoflex-supra-plus

Oksafoten avløpsanlegg

På Øya Idse i Strand kommune har vi vi levert avløpsanlegg til 20 hytter. Les og se hvordan vi gjorde det.

Nordre Loreåsen

Nordre Loreåsen er et etablert hyttefelt påbegynt i 1965 bestående av 80 hytter. Se hvordan vi løste det.

Øvre Breivik Vann og Avløp

Les og se hvordan vi løser vann og avløp til hyttene i Øvre Breivik hytteområde i Sandnes kommune.

Vistenesvågen Vann og Avløp

Les om hvordan vi løste vann og avløp for 30 hytter som ligger helt ute ved Nordsjøen i Randaberg kommune.

Clean1 minirenseanlegg

Gjør hytta klar for neste generasjon

Du lurer kanskje på hvordan du kan få til et vann- og avløpsløsning til hytta? Våre løsninger er tilpasset der hensynet til naturen kan være en utfordring.

Litt om våre løsninger

Ecoflex Supra PLUS er et isolert PE rør på kveil for distribusjon av kald forbruksvann eller håndtering av trykksatt avløpsvann. Ecoflex Supra PLUS er frostsikre rør med en selvbegrensende varmekabel som kan benyttes i ALLE lengder fra 1 til 150 meter. Cellegummi isolasjon med lukkede celler sørger for minimalt varmetap og et betraktelig lavere energibehov i forhold til tilsvarende løsninger! Våre standardkveiler er 150 meter, men vi leverer også tilpassede lengder uten tilegg i prisen.  Ecoflex Supra PLUS lagerføres og har kort leveringstid!

Ecoflex Supra PLUS er et isolert PE rør på kveil for distribusjon av kald forbruksvann eller håndtering av trykksatt avløpsvann. Ecoflex Supra PLUS er frostsikre rør med en selvbegrensende varmekabel som kan benyttes i ALLE lengder fra 1 til 150 meter. Cellegummi isolasjon med lukkede celler sørger for minimalt varmetap og et betraktelig lavere energibehov i forhold til tilsvarende løsninger! Våre standardkveiler er 150 meter, men vi leverer også tilpassede lengder uten tilegg i prisen. Ecoflex Supra PLUS lagerføres og har kort leveringstid!

Ecoflex VIP er like fleksibelt som myke skumisolerte produkter, men med en diameter som er opptil 30 % mindre. Dette bidrar til enklere planlegging av lavtemperaturnettverk, gjør installasjonen mer praktisk og byggeprosessen raskere, selv i tettbygde områder.

Ecoflex VIP

Clean 1 minirenseanlegg er et biologisk/kjemisk renseanlegg som kan ta imot alt avløpsvann fra en bolig eller en fritidsbolig (5PE).

Avløpsvannet renses i satser av samme størrelse, og dermed rengjøres alle avløpssatser like effektivt. Den biologiske renseprosessen utføres av mikroorganismer som lever i det aktive slammet. 

Ved hjelp av flokkuleringsmidler renses fosforet som finnes i avløpsvannet. Når renseprosessen er avsluttet, pumpes det rensede vannet til det tenkte utløpsstedet.

Clean 2 minirenseanlegg er et biologisk/kjemisk renseanlegg som kan ta imot alt avløpsvann fra to boliger eller fritidsboliger (10PE).

Avløpsvannet renses i satser av samme størrelse, og dermed rengjøres alle avløpssatser like effektivt. Den biologiske renseprosessen utføres av mikroorganismer som lever i det aktive slammet. 

Ved hjelp av flokkuleringsmidler renses fosforet som finnes i avløpsvannet. Når renseprosessen er avsluttet, pumpes det rensede vannet til det tenkte utløpsstedet.

ECO-sew trykkavløpsstasjon er en privat pumpestasjon tilpasset nordiske forhold. Den leveres som en komplett løsning med pumpe, automatikk/alarm, nivågiver eller vipper, varmeelement, komplett ventilsett, koblingsdetaljer og dokumentasjon – klar til montering!

ECO-sew trykkavløpsstasjon er en privat pumpestasjon tilpasset nordiske forhold. Den leveres som en komplett løsning med pumpe, automatikk/alarm, nivågiver eller vipper, varmeelement, komplett ventilsett, koblingsdetaljer og dokumentasjon – klar til montering!