Nordre Loreåsen

Nordre Loreåsen er et etablert hyttefelt påbegynt i 1965 bestående av 80 hytter. Hyttefeltet ligger i hellende terreng ned mot Steinsfjorden. Steinsfjorden har en av Norges beste bestander av ferskvanns kreps. 
Hole kommune er i gang med tiltak rundt fjorden for å begrense tilrenning av forurenset vann som kan true krepsebestanden i fjorden. 
Ca. halvparten av hyttene ligger innenfor 100 m sonen mot vassdrag. I tillegg til krepsebestanden er det et mangfold av planter og dyr i området hvorav flere er på vernelista.

Hole kommune og Buskerud fylke har på rekordtid godkjent utbyggingen av vann og trykkavløp. Forutsettingen for tillatelsene er skånsom utbygging med grunne grøfter, utstrakt bruk av stedlige masser og reetablering av topplaget til opprinnelig utseende.

Hovedtraseene i feltet bygges ut på vinterstid for å skåne brukerne og dyrelivet. 
65 av hyttene får egen kvernpumpestasjon mens resten har selvfall ned mot kommunale pumpestasjoner som pumper avløpsvannet i sjøledninger til kommunalt renseanlegg. 
Parallelt legges vannledninger med kommunalt vann av beste kvalitet.

Kort om anlegget

Kunde
Nordre Loreåsen Vann og Avløp SA

Entreprenør
Skogen Entreprenør AS

Byggetid
November 2017 – August 2018

Type anlegg
Anlegg tilpasset helårs bruk, kombinasjon av selvfall og trykkavløp samt vann.

Type rør
Ecoflex Supra STANDARD benyttes til hovedledninger trykkavløp.
Ecoflex Supra PLUS benyttes som stikkledninger trykkavløp.

Type kvernpumpestasjon
PE630 TOP kvernpumpestasjon med Flygt DXGM pumpe, levert av Xylem Water Solutions AS

Video fra prosjektet
Se Skogen Entreprenør sin video fra dette prosjektet.

Noen bilder fra prosjektet

Nordre Loreåsen er et etablert hyttefelt påbegynt i 1965 bestående av 80 hytter. Se hvordan vi løste det.

Gratis befaring

Kan vi hjelpe deg med et lignende anlegg? La oss møtes for å se hvilken løsning som vil passe best for deg. Fyll ut skjemaet så kontakter vi deg innen kort tid for å avtale en gratis befaring.

Be om et gratis møte

Kan vi hjelpe deg med et lignende anlegg? La oss møtes for å se hvilken løsning som vil passe best for deg. Fyll ut skjemaet så kontakter vi deg innen kort tid