Øvre Breivik Vann og Avløp

Øvre Breivik, i Sandnes kommune, er et eksisterende hyttefelt med totalt 21 hytter.
Ved anleggsstart hadde 18 hytter tegnet seg å delta i prosjektet.
Terrenget ligger i et sårbart terreng med nærhet til både sjø og dyrka mark. Hyttefeltet har eksistert i flere år så for Øvre Breivik Vann og Avløp SA var det viktig å løse anlegget med minimale inngrep i terrenget.

Anlegget bygges ut både med vann og avløp med tilknytning til kommunalt anlegg. 
Eco Solutions AS står som totalleverandør og bygger ut anlegget sammen med Jostein Egeland Maskin AS og Usken/Løland AS som graveentreprenør og rørlegger. Elektropro AS er engasjert som elektromontør av både hovedanlegg og stikkledninger med tilhørende systemer.

Anlegget bygges ut høsten 2018 og forventes å være ferdigstilt i desember 2018. 
Det benyttes Ecoflex Supra Standard som hovedledninger for både vann og trykkavløp. Det benyttes Ecoflex Supra PLUS som stikkledninger for både vann og trykkavløp.
Som totalleverandør har vi også levert nødvendig koblingsmateriell for rør og varmekabler. Alle hyttene skal ha privat trykkavløpsstasjon med en Flygt 3069 sentrifugalpumpe.

Kort om anlegget

Kunde
Øvre Breivik Vann og Avløp SA

Underleverandører
Jostein Egeland Maskin AS
Usken/Løland AS
Elektropro AS

Byggetid
Oppstart, september 2018.

Type anlegg
Helårsanlegg med isolerte rør og private trykkavløpsstasjoner.

Type rør

Type kvernpumpestasjon
EcoSEW270 isolert kvernpumpestasjon med Flygt 3069 sentrifugalpumpe

Noen bilder fra prosjektet

Les og se hvordan vi løser vann og avløp til hyttene i Øvre Breivik hytteområde i Sandnes kommune.

Gratis befaring

Kan vi hjelpe deg med et lignende anlegg? La oss møtes for å se hvilken løsning som vil passe best for deg. Fyll ut skjemaet så kontakter vi deg innen kort tid for å avtale en gratis befaring.

Be om et gratis møte

Kan vi hjelpe deg med et lignende anlegg? La oss møtes for å se hvilken løsning som vil passe best for deg. Fyll ut skjemaet så kontakter vi deg innen kort tid