Provisorisk løsning for vann og avløp

Til hus og hytter

Vinteren har slått til for fullt og det rapporteres om temperaturer under 20 blå. Dette blir det selvsagt en nydelig vinterstemmning av, men den kan ha sine baksider.  Frost i vannrør med påfølgende skader og ulemper er en av utfordringen som ofte kommer sammen med kaldt vær.

Mange har allerede installert rør med frostsikring, enten med innvendig montert varmekabel, eller isolerte rør som Ecoflex Supra PLUS. Da er det viktig at man passer på at varmekabel er slått på eller eventuell termostat er stilt inn korrekt.
Hvis røret fryser og man har installert frostsikring, kan man raskt og enkelt tine opp igjen røret ved å sette på varmekabel og åpne kjøkkenkrana. Innen kort tid vil vannet komme tilbake. Som regel tar det ikke lengre tid en 20-30 minutter. Etter at vannet er tint er det viktig å stille inn termostat slik at vannet holdes frostfritt.

Tips for å unngå vann og frostskader

  • Ha varme på i alle rom med vannførende rør
  • Isolèr rør og sanitærutstyr i kalde kryprom, yttervegger, golv og tak.
  • Unngå kald trekk på rør under lufteventiler, vinduer eller utette vegger.
  • Ikke senke innetemperaturen lavere enn til ca. 10 °C.
  • Tøm og steng rør som i perioder ikke har vanngjennomstrømming.
  • Tøm og steng vannet i utendørskranen for vinteren.
  • Steng hovedstoppekranen om du skal være borte.

Dette gjelder selvfølgelig rørene innvendig i huset eller hytta. Røret som tilfører vann til huset eller hytte, ofte benevnt som privat stikkledning, må enten være frostsikret eller gravd ned på frostfri dybde.

Skulle uhellet allikevel være ute og vannet forsvinne så finnes det heldigvis løsninger. Det første man må gjøre hvis vannet forsvinner er å stenge av hovedstoppekrana. Deretter bør man kontakte rørlegger for å forsøke å få tint opp rørene. Hvis det ikke lar seg gjøre, eller røret er ødelagt kan man benytte Ecoflex Supra PLUS som en provisorisk løsning. Ecoflex Supra PLUS kan uten problemer legges utildekt oppå bakken som en provisorisk løsning. Og når våren kommer og bakken er tint kan man grave det ned i en grunn grøft.
Siden det er et plastrør må det mekanisk beskyttes mot utvendig påvirkning.

Ecoflex Supra PLUS er et isolert rør som er frostsikret med en kraftig selvbegrensende varmekabel.
Supra PLUS leveres på kveil og kan benyttes i lengder opp til og med 150 meter. Det er bygd opp av et standard plastrør (PE100 SDR11), en cellegummi isolasjon med lukkede celler, en selvbegrensende varmekabel og en ytterkappe av korrugert plast. Alle komponentene er av meget høy kvalitet og er designet for å fungere i årtier.

Takket være den effektive isolasjonen vil varmen som produseres av varmekabelen tas opp i isolasjonen og bidra til et mye lavere strømfobruk og varmetap enn alternativene.

Varmekabelen kan også styres av en termostat slik at man ytterligere reduserer unødig bruk av strøm. Bra for miljøet og bra for lommeboka!

Ecoflex Supra PLUS kan også benyttes om tilførselsledninger til brakker og brakkerigger. Og når brakka skal ned eller flyttes kan røret kveiles sammen og brukes på nytt.

EcoFlex Supra

Ecoflex Supra er isolerte pe-rør på kveil, med varmekabel, for distribusjon av kaldt forbruksvann og håndtering av avløpsvann. Det unike med Ecoflex Supra er nettopp fleksibiliteten, som gjør at røret tilpasser seg terrenget. Ecoflex Supra finnes i alle dimensjoner fra Ø32 til Ø110.

Ecoflex Supra finnes i to varianter.
Ecoflex Supra Plus, med en selvbegrensende varmekabel som kan benyttes i alle lengder, fra 1-150 meter, perfekt for stikkledninger.

Ecoflex Supra Standard har en ohmsk varmekabel som kan benyttes i lengder fra 150-700 meter. Perfekt for hovedledninger.

Les mer om Ecoflex Supra

ECO-sew trykkavløpsstasjon

Prinsippet med trykkavløp bygger på at hvert enkelt hus eller hytte har sin egen trykkavløpsstasjon, dit alt grå- og sortvann ledes. Dette males opp til en tyntflytende væske, og pumpes automatisk ut i ledningsnettet, som består av fleksible rør med små dimensjoner. Rørtraséene tilpasses stedets topografi, slik at terrenginngrepet blir minst mulig.

Trykkavløp kan anvendes til enkeltstående hus/hytter, eller til hele felt med felles hovedledninger, som også følger terrenget. Det kan benyttes uisolerte rør, eller isolerte rør med varmekabel.

Les mer om ECO-sew trykkavløpsstasjon

Clean1 minirenseanlegg

Clean I er et biologisk/kjemisk minirenseanlegg som kan ta imot alt avløp fra et hus eller hytte (5PE). Funksjonen bygger på satsvis renseteknikk, aktiv slamprosess og kjemisk utfelling av fosfor. Avløpsvannet renses i satser av samme størrelse, og dermed rengjøres alle avløpssatser like effektivt.

Den biologiske renseprosessen utføres av mikroorganismer som lever i det aktive slammet. Ved hjelp av flokkuleringsmidler renses fosforet som finnes i avløpsvannet. Når renseprosessen er avsluttet, pumpes det rensede vannet til det tenkte utløpsstedet. Clean I fungerer like godt for hus som er i aktiv bruk som hytter hvor bruksfrekvensen varierer.

Les mer om Clean1 minirenseanlegg

Oksafoten avløpsanlegg

På Øya Idse i Strand kommune har vi vi levert avløpsanlegg til 20 hytter. Les og se hvordan vi gjorde det.

Nordre Loreåsen

Nordre Loreåsen er et etablert hyttefelt påbegynt i 1965 bestående av 80 hytter. Se hvordan vi løste det.

Øvre Breivik Vann og Avløp

Les og se hvordan vi løser vann og avløp til hyttene i Øvre Breivik hytteområde i Sandnes kommune.

Vistenesvågen Vann og Avløp

Les om hvordan vi løste vann og avløp for 30 hytter som ligger helt ute ved Nordsjøen i Randaberg kommune.

Clean1 minirenseanlegg

Gjør hytta klar for neste generasjon

Du lurer kanskje på hvordan du kan få til et vann- og avløpsløsning til hytta? Våre løsninger er tilpasset der hensynet til naturen kan være en utfordring.

Litt om våre løsninger

Ecoflex Supra PLUS er et isolert PE rør på kveil for distribusjon av kald forbruksvann eller håndtering av trykksatt avløpsvann. Ecoflex Supra PLUS er frostsikre rør med en selvbegrensende varmekabel som kan benyttes i ALLE lengder fra 1 til 150 meter. Cellegummi isolasjon med lukkede celler sørger for minimalt varmetap og et betraktelig lavere energibehov i forhold til tilsvarende løsninger! Våre standardkveiler er 150 meter, men vi leverer også tilpassede lengder uten tilegg i prisen.  Ecoflex Supra PLUS lagerføres og har kort leveringstid!

Ecoflex Supra PLUS er et isolert PE rør på kveil for distribusjon av kald forbruksvann eller håndtering av trykksatt avløpsvann. Ecoflex Supra PLUS er frostsikre rør med en selvbegrensende varmekabel som kan benyttes i ALLE lengder fra 1 til 150 meter. Cellegummi isolasjon med lukkede celler sørger for minimalt varmetap og et betraktelig lavere energibehov i forhold til tilsvarende løsninger! Våre standardkveiler er 150 meter, men vi leverer også tilpassede lengder uten tilegg i prisen. Ecoflex Supra PLUS lagerføres og har kort leveringstid!

Ecoflex VIP er like fleksibelt som myke skumisolerte produkter, men med en diameter som er opptil 30 % mindre. Dette bidrar til enklere planlegging av lavtemperaturnettverk, gjør installasjonen mer praktisk og byggeprosessen raskere, selv i tettbygde områder.

Ecoflex VIP

Clean 1 minirenseanlegg er et biologisk/kjemisk renseanlegg som kan ta imot alt avløpsvann fra en bolig eller en fritidsbolig (5PE).

Avløpsvannet renses i satser av samme størrelse, og dermed rengjøres alle avløpssatser like effektivt. Den biologiske renseprosessen utføres av mikroorganismer som lever i det aktive slammet. 

Ved hjelp av flokkuleringsmidler renses fosforet som finnes i avløpsvannet. Når renseprosessen er avsluttet, pumpes det rensede vannet til det tenkte utløpsstedet.

Clean 2 minirenseanlegg er et biologisk/kjemisk renseanlegg som kan ta imot alt avløpsvann fra to boliger eller fritidsboliger (10PE).

Avløpsvannet renses i satser av samme størrelse, og dermed rengjøres alle avløpssatser like effektivt. Den biologiske renseprosessen utføres av mikroorganismer som lever i det aktive slammet. 

Ved hjelp av flokkuleringsmidler renses fosforet som finnes i avløpsvannet. Når renseprosessen er avsluttet, pumpes det rensede vannet til det tenkte utløpsstedet.

ECO-sew trykkavløpsstasjon er en privat pumpestasjon tilpasset nordiske forhold. Den leveres som en komplett løsning med pumpe, automatikk/alarm, nivågiver eller vipper, varmeelement, komplett ventilsett, koblingsdetaljer og dokumentasjon – klar til montering!

ECO-sew trykkavløpsstasjon er en privat pumpestasjon tilpasset nordiske forhold. Den leveres som en komplett løsning med pumpe, automatikk/alarm, nivågiver eller vipper, varmeelement, komplett ventilsett, koblingsdetaljer og dokumentasjon – klar til montering!